Act Your Age Festival

Het Act Your Age Festival, dat op 12 , 13 en 14 december 2013 in Maastricht plaatsvond, had tot doel de bestaande beelden over verouderen en ouderdom te kantelen én aan te vullen, met de danskunst als startpunt. Het liet ‘de kunst van het ouder worden’ in zijn volle breedte zien.

Naast dansvoorstellingen met dansers tussen de 16 en 88 jaar waren er lezingen van wetenschappers en Europese opiniemakers op het gebied van de oudere mens en het ouder wordende lichaam. Het festival bracht ook (dans)workshops om zelf te kunnen dansen en doen, en er waren exposities. Maar bovenal zorgde het fesitval voor ontmoetingen tussen de verschillende generaties, tussen wetenschap en kunst, en tussen experts op het gebied van ouder worden en de ouderen zelf.