Ontmoetingen

Kunstenaars van jong tot oud zwommen samen met oudere inwoners van Cyprus in de Middellandse Zee, choreografen voerden gesprekken en werkten samen met de bewoners van bejaardentehuizen, tijdens ballroomlessen werd de dansvloer door iedereen gedeeld, en er werden voorstellingen gemaakt met professionele dansers en amateurs van alle leeftijden. Act Your Age bewerkstelligde een levendige dialoog tussen kunstenaars, academici, beleidsmakers en publiek, en organiseerde ontmoetingen tussen verschillende generaties, wetenschappers en kunstenaars en experts op het gebied van ouder worden en oudere mensen zelf. Ontmoetingen die niet alleen thema van het oudere lichaam op de agenda zetten, maar ook inspirerende ervaringen opleverden die het perspectief op oude worden kantelden en een tot een beter begrip van de diversiteit van het oudere lichaam leiden.

Deze website biedt een inzicht in sommige van deze dialogen en dit gekantelde perspectief via de teksten en films die tijdens het project tot stand kwamen.

'De oudere mens is niet zwak, behalve op bepaalde cruciale en vaak persoonlijke momenten.'
Kim Putters, directeur van het Nederlands Sociaal en Cultureel Planbureau, bij de opening van het Act Your Age Festival.