Over

Een van de grootste uitdagingen voor de meeste hedendaagse Europese samenlevingen is de toenemende vergrijzing. Ondanks het feit dat 65-plussers over minder dan dertig jaar bijna een kwart van de bevolking zullen uitmaken, legt onze moderne maatschappij steeds meer nadruk op jeugdigheid en worden ouderen eerder uitgesloten dan verwelkomd. In de dans - een kunstvorm die overwegend met jonge lichamen werkt – had  Act Your Age tot doel dit te veranderen.

Act Your Age was een Europees project van twee jaar, waarbij het oudere lichaam centraal stond, geïnitieerd door partners Dance House Lemesos (Cyprus), Opera Estate Festival (Italië) en festival de Nederlandse Dansdagen.

In Act Your Age stonden de menselijke vragen, verlangens en angsten in relatie tot ouder worden centraal. Twaalf choreografen gaven in 2012 en 2013 ouderen letterlijk en figuurlijk een podium. Het project bestond uit artistiek onderzoek, workshops, en expert- en community bijeenkomsten en creëerde een uitwisseling tussen Europese ouderen, jonge dansmakers, professionals uit de zorg en wetenschap en een breed publiek. Door de oudere performer daarbij een prominente plek te geven droeg Act Your Age op een constructieve, maar ook vernieuwende manier bij aan de discussie over de toenemende vergrijzing van de maatschappij en de beeldvorming rondom het oudere lichaam.

Naast partnerlanden Italië, Nederland en Cyprus waren ook Finland, Turkije en Ierland betrokken bij Act Your Age. Deze landen fungeerden als monitorlanden die het project nauwlettend volgden en aanscherpten. Het eerste jaar (mei 2012-mei 2013) richtte zich op workshops en onderzoek en het tweede jaar op het presenteren van de uitkomsten. Tussentijds werd de voortgang van Act Your Age gepresenteerd aan het publiek rondom vindt festivals van de partners. In juli bij het Operaestate Festival in Bassano del Grappa (Italië,) in september bij het Open House Dance and Performance Festival in Lemesos (Cyprus) en in oktober bij festival de Nederlandse Dansdagen in Maastricht.

Het project sloot in december 2013 af met het Act Your Age Festival in Maastricht. Tijdens dit festival waren er (nieuwe) voorstellingen te zien met oudere dansers, zowel professioneel als amateur, en waren er workshops, debatten en exposities. Grenzen tussen verschillende generaties en tussen verschillende domeinen werden opgeheven doordat alle deelnemers gezamenlijk bewogen en in dialoog traden.